Záznam z webináře SAI 07/06/2022

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,
níže naleznete odkazy ke stažení prezentací z webináře SAI, který se konal dne 7. června 2022.

1. Arteriální hypertenze a bližší pohled na telmisartan a candesartan; MUDr. Jan Vachek – Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
Odborná přednáška podpořená spol. ZENTIVA

2Dohodovací řízení a úhrady v segmentu ambulantních specialistů pro rok 2023, změny v preskripčních omezeních zdravotnických prostředků, Jakub Weber, OAKS Consulting s.r.o.

S pozdravem 
výbor SAI

Sponzor webináře