Změna preskripčních omezení zdravotnických prostředků

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti s platností novely zákona o veřejném zdravotním pojištění od 1.1.2022 se mění preskripční omezení i některých zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz i v praxi interní ambulance. 

Zejména se jedná o glukometry, lancety pro lancetová pera a diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve (více zde). Před předepsáním konkrétního zdravotnického prostředku však doporučujeme ověřit jeho zařazení do úhradové skupiny a to, jestli je můžete dle aktuálního preskripčního omezení předepsat.

Ověření je možné provést např. v 

 

Výbor SAI

V Praze 17. 9. 2020

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,

dnes Vám přinášíme aktuální informace o průběhu jednání se zdravotními pojišťovnami o strategických prioritách SAI pro období 2020 – 2021. Všechny zdravotní pojišťovny jsme oslovili poprvé začátkem března, ovšem díky příchodu COVID-19 nebylo fyzicky možné jednání vést a s pojišťovnami jsme se virtuálně potkávali pouze v rámci dohodovacího řízení.

Zatímco VZP standardně neodpověděla na žádnou z našich žádostí o schůzku, zaměstnanecké pojišťovny se aktivně samy ozvaly a 15.7. proběhlo první společné jednání. Ve velmi otevřené konstruktivní a příjemné debatě jsme projednali námi navrhované změny v bodových hodnotách výkonů, zavedení nových výkonů, rozšíření sdílených výkonů, předepisování zdravotních pomůcek pro diabetiky a oba připravené bonifikační programy za kvalitu, OSTEOPORÓZA+ a DYSLIPIDEMIE+. Další jednání se uskutečnilo 15.9., kde na programu byly již konkrétní realizační kroky s cílem spustit alespoň část z výše uvedeného od ledna 2021 a odstartovat pro ambulantní internisty dlouho očekávaný růst úhrad.

Velkým přínosem setkání s pojišťovnami bylo, že nás inspirovaly k tomu, abychom se podrobně podívali na jimi připravené programy, díky kterým můžete již dnes získat zajímavé finanční bonusy. Těžko říci, na čí straně je, že se o těchto programech moc neví, ale v podstatě je to jedno, důležité je, že EXISTUJÍ. Na základě proběhu dosavadních jednání cítíme na obou stranách zájem o partnerskou spolupráci, a proto jsme se rozhodli aktivně podpořit zavádění bonifikačních programů zaměstnaneckých pojišťoven do života. Dnes bychom Vám rádi představili, co pro ambulantní internisty připravila OZP.

  • 500 Kč za komplexní roční péči o polymorbidního pacienta v ambulanci internisty za rok, a to v případě, že pojištěnec bude u poskytovatele dispenzarizován pro minimálně 3 diagnózy v souladu vyhláškou č. 39/2012 Sb. o dispenzární péči, tj. na pacienta musí být vykázána kombinace výkonů 11022 – Cílené vyšetření internistou a 09532 – Signální výkon prohlídky dispenzarizované osoby; a to vždy s příslušnou dg. podléhající dispenzární péči. Tento benefit již máte automaticky v úhradových dodatcích pro rok 2020.

  • 1000 Kč  v případě, že má poskytovatel odb. 101 nasmlouvánu ještě i odb. 103, může získat i bonifikaci za komplexní péči o pacienta s již diagnostikovaným DM, který je v ambulanci pro danou dg. již dispenzarizován a v daném kalendářním období je tomuto pacientovi měněn dosavadní způsob léčby na inzulinoterapii (pacient si dosud inzulin nikdy před tím neaplikoval). Na pacienta musí být vykázáno klinické vyšetření a zároveň signální výkon dispenzární prohlídky 09532 s vykázanou dg. DM. Pacientovi je zároveň v daný rok poprvé předepsán léčivý přípravek z ATC skupiny A101A.

  • 200 Kč za ošetření/vyšetření pacienta s potvrzenou dg. PAS (F 84) – tj. při vykázání některého z klinických vyšetření u pacienta s uvedenou dg.

  • 600 Kč za pacienta v rámci programu STOP INFARKTU, který je zaměřen  na prevenci ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody, diabetes mellitus. V případě zájmu je třeba kontaktovat OZP a podepsat smlouvu.

  • 1000 Kč za pacienta v rámci programu STOP osteoporóze, který je zaměřen na prevenci osteoporózy a zlomenin. V případě zájmu je třeba kontaktovat OZP a podepsat smlouvu.

  • 176 Kč za každý vykázaný výkon 09557 TELEMEDICÍNA. V případě zájmu je třeba kontaktovat OZP a výkon Vám bude nasmlouván.

 

O programech STOP se více dočtete  zde nebo na webu OZP. V případě, že budete mít zájem o zapojení do některého z nich, případně o nasmlouvání výkonu TELEMEDICÍNA, můžete OZP kontaktovat buď sami, nebo nám napište na info@saicr.cz a my za Vás vše vyřídíme.

Priority a programy SAI, spolupráce se zaměstnaneckými pojišťovnami a bonifikační programy OZP budou na programu workshopu pořádaném SAI v rámci kongresu ambulantních internistů 24. 9. 2020 v hlavním sále hotelu Clarion v Olomouci od 12:00, na který Vás tímto srdečně zveme.

 

Pěkný den a pokud budete mít jakékoli otázky, ozvěte se prosím.

MUDr. Miroslava Aszalayová
Předsedkyně SAI
info@saicr.cz
+420 606 705 958

Ing. Jaroslav Duba
OAKS Consulting s.r.o.
info@informacepropraxi.cz
+420 606 613 224

Členů
Plných mocí

Partneři

Odborný partner

Sdružení ambulantních internistů je profesní spolek sdružující poskytovatele ambulantní péče v odbornosti 101 – vnitřní lékařství s cílem ochrany jejich zájmů po stránce právní, ekonomické a odborné.

Sídlem spolku je Praha.