Složení výboru SAI

Pro funkční období 2019-2023 byli do představenstva zvoleni:

MUDr. Miroslava Aszalayová – předsedkyně výboru SAI

MUDr. Jana Lacinová – místopředsedkyně výboru SAI

MUDr. Tomáš Peška

MUDr. Hana Kubalcová

MUDr. Jan Kadlec

Pro kontakt prosím použijte info@saicr.cz