Dohodovací řízení pro rok 2023

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,

předpokládáme, že v nejbližších dnech budete ze strany ČLK a SAS znovu pod tlakem, abyste jim pro příští rok dali plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení.

Rozhodnutí je na vás, ale mějte na paměti, že to byla koalice SAI (www.saicr.cz), SAD (www.sadcr.com) a SPGE (www.spge.cz) zastupovaná Ing. Jaroslavem Dubou ze společnosti OAKS Consulting s.r.o., která v již roce 2020 navrhla a přesvědčila ostatní (včetně ČLK a SAS), aby se do úhradové vyhlášky ukotvila nepodkročitelná 1 Kč/bod a přepočet PUROo s aktuálními bodovými hodnotami pro daný rok.

V roce 2021 jsme pak navrhli zásadní změny směřující k zavedení výkonové formy úhrady a získali pro svůj návrh hlasy ostatních sdružení v segmentu ambulantních specialistů (plné znění návrhu najdete v článku níže ). Na podkladě našeho materiálu pak vznikl konsensuální návrh pro úhrady pro rok 2022, který nebyl prohlasován, ale pokud nám ponecháte nebo nově dáte plnou moc, předložíme ho v aktualizované verzi znovu v rámci dohodovacího řízení pro rok 2023, které začne již za pár měsíců.

Úhradová vyhláška pro rok 2022 publikována

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,
dne 29. 10. 2021 vyšla ve sbírce zákonů „Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022“ (č. 396/2021 Sb.), jejíž plné znění je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Na co se můžete těšit v roce 2022:

 • Korunová hodnota bodu pro úhrady regulované PUROo až 1,18 Kč/bod
  • Základní sazba je 1,08 Kč
  • Za splnění podmínek celoživotního vzdělávání je navýšení 0,04 Kč
  • Za splnění podmínek pro rozsah ordinační doby je navýšení 0,04 Kč
  • Za splnění podmínek % nových pojištěnců a používání objednávkového systému je
   navýšení 0,02 Kč
 • Koeficient navýšení PURO (KN) je oproti referenčnímu období (2019) až 20%
  • Základní KN je 8%
  • Za splnění podmínek celoživotního vzdělávání je navýšení 4%
  • Za splnění podmínek pro rozsah ordinační doby je navýšení 4%
  • Za splnění podmínek % nových pojištěnců a používání objednávkového systému je
   navýšení 4%
 • Limit pro uplatnění regulací (preskripce, vyžádané péče, centrová péče) je 110 % referenčního
  období (2019)
 • Navýšení úhrady o 42 Kč za každý vykázaný výkon klinického vyšetření u dětí od 6 do 18 let
 • 42 Kč za každý vykázaný výkon 09543
 • Zdravotní služby poskytované zahraničním pojištěncům jsou hrazeny výkonově ve výši 1,18
  Kč/bod

Z loňského roku zůstávají zachovány následující důležité a pozitivní výdobytky:

 • Promítnutí změn v bodových hodnotách výkonů do úhrad v daném roce. Toto ustanovení je
  zcela zásadní samozřejmě pro jakékoli změny ve výkonech, ale pokud bychom ho neprosadili,
  neměli bychom nic ani z každoročního navýšení hodnoty práce
 • Nepodkročitelná hodnota bodu 1 Kč
 • U poskytovatele, který má více odborností a splní v součtu podmínku pro bonifikaci za
  dodržení pracovní doby, má na bonifikaci nárok
 • U poskytovatele, které v roce 2022 ošetří 100 a méně pojištěnců od jedné pojišťovny, bude
  úhrada výkonová (ne výpočtem přes PURO)
 • U nových poskytovatelů se PURO nastaví podle srovnatelných poskytovatelů se
  zohledněním rozsahu a struktury poskytované péče, tj. ne pouhým průměrem v odbornosti
 • Úhrada 1,70 Kč za každou položku na receptu vydaném elektronicky

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste našemu sdružení dali a velice nás těší, že co jsme Vám na začátku
slíbili, jsme opět poctivě odpracovali a doručili. SAI bylo, je a bude aktivním hráčem, který byl, je a bude
vidět i slyšet a těšíme se na další práci ve prospěch ambulantních internistů.

Pěkný den a pokud budete mít jakékoli komentáře nebo otázky, ozvěte se prosím.

MUDr. Miroslava Aszalayová                             Ing. Jaroslav Duba
Předsedkyně SAI                                                  OAKS Consulting s.r.o.
info@saicr.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
+420 606 705 958                                               +420 606 613 224

Dopis ministra zdravotnictví ohledně vyplácení mimořádných odměn

Dohoda v segmentu ambulantních specialistů pro úhrady v roce 2021

V Praze 18. 6. 2020

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,

včera proběhlo poslední jednání se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení pro rok 2021, jehož výsledkem je dohoda. Výsledek považujeme za velmi dobrý a průlomový a věříme, že budete spokojeni. Hlavní body, které podařilo vyjednat jsou:

 • Promítnutí změn v bodových hodnotách výkonů do úhrad v daném roce. Toto ustanovení je zcela zásadní samozřejmě pro jakékoli změny ve výkonech, ale pokud bychom ho neprosadili, neměli bychom nic ani z deklarovaného navýšení hodnoty práce o 10% od ledna 2021 a dalších 10% od ledna 2022, které se podařilo vyjednat ČLK a je písemně přislíbeno
 • Základní korunová hodnota bodu 1,05 Kč s možnou bonifikací až na 1,15 Kč
 • Základní koeficient navýšení PURO 5% s možnou bonifikací až na 17%
 • Nepodkročitelná hodnota bodu 1 Kč
 • U poskytovatele, který má více odborností a splní v součtu podmínku pro bonifikaci za dodržení pracovní doby, má na bonifikaci nárok
 • U poskytovatele, které v roce 2021 ošetří 100 a méně pojištěnců od jedné pojišťovny, bude úhrada výkonová (ne výpočtem přes PURO)
 • U nových poskytovatelů se PURO nastaví podle srovnatelných poskytovatelů se zohledněním rozsahu a struktury poskytované péče, tj. ne pouhým průměrem v odbornosti
 • Navýšení limitu regulací (preskripce i vyžádaná péče) na 108%
 • Doplnění ustanovení, pokud by nedošlo k deklarovanému navýšení ceny práce, že dojde k adekvátním úpravám v parametrech úhradové vyhlášky (k jejich navýšení)

Jsme rádi, že se i přes velké neshody uvnitř segmentu na počátku jednání došlo k obratu a našli jsme konsensus a vystupovali jednotně. Jsme přesvědčeni, že bez toho by se úspěchu dosáhnout nepodařilo.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste našemu sdružení dali a velice nás těší, že co jsme Vám na začátku slíbili, jsme poctivě odpracovali a doručili. SAI byl, je a bude aktivním hráčem, který byl, je a bude vidět i slyšet a těšíme se na další práci ve prospěch ambulantních internistů.

Zápis z včerejšího jednání a konečné znění dohody mezi segmentem ambulantních specialistů najdete na následujících odkazech: znění dohody, protokol o dohodě.

Pěkný den a pokud budete mít jakékoli komentáře nebo otázky, ozvěte se prosím.

MUDr. Miroslava Aszalayová                             Ing. Jaroslav Duba
Předsedkyně SAI                                                  OAKS Consulting s.r.o.
info@saicr.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
+420 606 705 958                                               +420 606 613 224

Zpráva ze společného přípravného jednání segmentu ambulantních specialistů

V Praze 11. 5. 2020

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,

jak jsme Vás informovali, 6. 5. 2020 se konečně uskutečnilo dlouho očekávané společné jednání všech 29 uskupení sdružených v segmentu ambulantních specialistů, po kterém jsme od února volali. Účastníci se shodli na požadavcích pro rok 2020 i 2021 a tyto budou poslány zdravotním pojišťovnám před dalším jednáním, které se uskuteční 14. 5. 2020. Finální znění naleznete na odkazu zde.

Co se týká úhrad roku 2021, tak předloženy byly tři návrhy: ČLK, SAS a uskupení SAD, SAI a SPGE. SAS navrhoval zachování stejného principu, jako platí pro letošní rok, ale po dlouhé diskusi nakonec svůj návrh stáhl. Ve finále se pak rozhodovalo mezi návrhem ČLK a návrhem uskupení SAD, SAI a SPGE.

Návrh předložený ČLK:

„Zástupci poskytovatelů segmentu AS podporují návrh ČLK na zvýšení ceny práce všech nositelů výkonů v SZV o 20 %. Dokud nebude rozhodnuto o tom, zda návrh ČLK bude či nebude MZ začleněn do SZV, není možné seriózně jednat o textu vyhlášky pro rok 2021.“

Výsledek hlasování: PROTI návrhu hlasovali zástupci SAD, SAI a SPGE, všichni ostatní byli PRO

Návrh předložený SAD, SAI a SPGE:

„Zástupci poskytovatelů segmentu AS podporují návrh ČLK na zvýšení ceny práce všech nositelů výkonů v SZV o 20% a současně žádáme o ukotvení nepodkročitelné hodnoty bodu ve výši 1 Kč v úhradové vyhlášce pro rok 2021.“

Výsledek hlasování: PRO návrh hlasovali zástupci SAD, SAI a SPGE, PROTI byli všichni ostatní zástupci

Rozdíl mezi návrhem naším a návrhem ČLK je vyznačen tučně v textu. Důvodem našeho požadavku na nepodkročitelnost 1 Kč/bod je, že pokud nebude ve vyhlášce, nebo ještě lépe v zákoně toto ukotveno, reálně hrozí, že se navýšení bodových hodnot výkonů do úhrad nepromítne vůbec, nebo jen částečně. Pojišťovnám ani Ministerstvu zdravotnictví totiž nic nebrání v tom, aby při navyšování bodových hodnot výkonů v praxi minimalizovali navyšování plateb poskytovatelům. K tomu mohou použít různé nástroje, jako je například snížená korunová hodnota bodu, degresivní koeficient navýšení PURO, nebo znovu zavedení degresivní hodnoty bodu, která v našem segmentu platila do roku 2015 a dodnes platí například v radiologii.

Tento čtvrtek se tedy těšíme na, v pořadí již třetí, jednání s pojišťovnami, o jehož výsledcích Vás budeme informovat.

S pozdravem

MUDr. Miroslava Aszalayová                             Ing. Jaroslav Duba
Předsedkyně SAI                                                  OAKS Consulting s.r.o.
info@saicr.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
+420 606 705 958                                               +420 606 613 224

Zpráva z druhého jednání segmentu ambulantních specialistů

V Praze 3. 5. 2020

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 30. 4. 2020 proběhlo druhé jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou následující:

Úhrady 2020

 1. Díky schválení navýšení plateb za státní pojištěnce zdravotní pojišťovny stále počítají s tím, že výdaje pro rok 2020 zůstanou v plánované výši 350–360 mld. Kč dle zdravotně-pojistných plánů.
 2. Zdravotní pojišťovny finalizují ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stabilizační opatření pro dorovnání výpadků v příjmech poskytovatelů v roce 2020 v důsledku šíření infekce COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu. Velmi pravděpodobně bude k tomuto účelu vydána aktualizace úhradové vyhlášky, nicméně finální podoba řešení nebude představena dříve, než na 3.jednání našeho segmentu s pojišťovnami 14. 5. 2020.
 3. Nadále platí naše dvě doporučení:
  1. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby co nejméně omezovali pracovní dobu a aby všem zdravotním pojišťovnám poslali informaci o skutečné pracovní době.
  2. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby vykazovali maximální výše předběžné úhrady. Pokud předběžné měsíční úhrady nemáte stanovené, domluvte se přímo s pojišťovnami. Konkrétní postup naleznete na stránkách https://www.informacepropraxi.cz/pojistovny/. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na nás (info@informacepropraxi.cz, Mgr. Jakub Weber 606 086 789 nebo Ing. Jaroslav Duba 606 613 224).

 

Úhrady 2021

 1. Jojko (SAS) navrhl zachovat pro rok 2021 identický princip úhrad, jako byl pro rok 2020.
 2. Zástupce SAD (sadcr.com) a SPGE (www.spge.cz) Ing. Duba navrhl jednání o úhradách roku 2021 odložit do doby, než se na prioritách shodne celý segment ambulantních specialistů. Dále vznesl procesní námitku a upozornil, že v rámci skupiny ambulantních specialistů (AS) neproběhlo, v rozporu s bodem A1b) článku 3 Jednacího řádu, jednání zástupců poskytovatelů a že segment AS nemá doposud řádně zvoleného koordinátora. Ing. Duba opakovaně na tento problém upozorňoval a vyzýval zástupce jednotlivých profesních sdružení v segmentu AS k jednáním a nastavení priorit a požadavků. Nikdo ze zúčastněných však neprojevil zájem tuto situaci řešit. Ing. Duba proto požádal, aby návrhy jednotlivých účastníků oprávněných jednat, byly brány jako návrhy zástupců jednotlivých profesních sdružení poskytovatelů, a ne jako společný většinový názor za celý segment AS, a dále pak o vložení procesní námitky do zápisu z jednání 30. 4. 2020.
 1. Zdá se, že formální přednesení procesní námitky na jednání segmentu AS splnilo svůj účel, protože v pátek přišla pozvánka na 6. 5. 2020, kdy se na společném jednání konečně setká všech 29 uskupení sdružených v segmentu ambulantních specialistů (viz. Příloha 1), po kterém od února voláme, a které navíc musí podle Jednacího řádu Dohodovacího řízení proběhnout. Je velká škoda, že jsme ztratili dva měsíce času, nicméně věříme, že segment AS na společných požadavcích ohledně úhrad roku 2021 shodu nakonec najde. Priority a požadavky koalice SAD (sadcr.com), SPGE (www.spge.cz) a SAI (www.saicr.cz), které budeme v rámci jednání prosazovat, naleznete v Příloze 2.

Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět.

Celý text zápisu naleznete zde

S pozdravem

MUDr. Miroslava Aszalayová                             Ing. Jaroslav Duba
Předsedkyně SAI                                                  OAKS Consulting s.r.o.
info@saicr.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
+420 606 705 958                                               +420 606 613 224

Zpráva z prvního jednání segmentu ambulantních specialistů

V Praze 17. 4. 2020

Vážení členové SAI, milé kolegyně a kolegové,

Včera proběhlo jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou následující:

 1. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby co nejméně omezovali pracovní dobu a aby všem zdravotním pojišťovnám poslali informaci o skutečné pracovní době.
 2. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby vykazovali maximální výše předběžné úhrady. Podle průběhu jednání jsme přesvědčeni, že je větší šance, že nebudeme muset vracet to, co už bylo vyplaceno, než že nám pojišťovny doplatí něco navíc. Pokud předběžné měsíční úhrady nemáte stanovené, domluvte se přímo s pojišťovnami a pokud to nepůjde, nebo si nebudete vědět rady, obraťte se na nás (info@informacepropraxi.cz, Mgr. Jakub Weber 606 086 789 nebo Ing. Jaroslav Duba 606 613 224).
 3. Další jednání s pojišťovnami proběhne za dva týdny a po tu dobu budeme MUDr. Jojka tlačit k tomu, aby dal dohromady pracovní skupinu AS pro vyjednávání s plátci (navrhujeme složení Kubek, Jojko, Koblic, Duba, Cudlínová), která připraví jasný návrh požadavků a priorit jak pro stabilizaci roku 2020, tak pro rok 2021. Dosavadní způsob vedení jednání je velmi slabý, nemá jasný scénář ani strategii a v podstatě MUDr. Jojko namísto toho, aby formuloval vlastní požadavky, vyčkává, s čím pojišťovny přijdou.
 4. Znovu prosím zvažte, zda nám jste ochotni poskytnout svá data. Aktuálně máme souhlas od 90 poskytovatelů a čím více jich budeme mít, tím snáze pojišťovny přesvědčíme, že nemusí s jasným řešením čekat až na konec května.

Pro zájemce přikládáme na následujícím odkazu i podrobný zápis z jednání. 

Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět.
Příjemný zbytek týdne.

MUDr. Miroslava Aszalayová                             Ing. Jaroslav Duba
Předsedkyně SAI                                                  OAKS Consulting s.r.o.
info@saicr.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
+420 606 705 958                                               +420 606 613 224